Formularz zgłoszenia do bazy danych w Ogólnopolskim Turystycznym Serwisie Internetowym VIDITUR
e-mail: info@viditur.com.pl

1. Nr. Zgłoszenia............................................data zgłoszenia...........................................................................
2. Rodzaj zgłoszenia (jego charakter) ,..............................................................................................................
3. Dział –kategoria,............................................................................................................................................
4. Nazwa firmy (jej charakter),...........................................................................................................................
5. Zakres prowadzonej działalności (usługa),....................................................................................................
6. Województwo,................................................. Powiat,.................................................................................
7. Miejscowość,..................................................................................................................................................
8. Imię i nazwisko,.............................................................................................................................................
9.Adres:..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
10. Adres e-mail:................................................................................................................................................
11.Telefony,........................................................................................................................................................
12. Adres gotowej witryny ( umożliwiający stworzenie do niej linku ),..............................................................
13.* Lokalizacja, (jezioro, las, rzeka, morze, góry, nartostrady, itp),..................................................................
........................................................................................................................................................................... ...........................................................................................................................................................................
14.* Zakres oferowanych usług, atrakcje:( przy większej ilości informacji proszę dołączyć je na oddzielnej kartce, przy zgłoszeniu standardowym ilość słów ograniczona do ilości miejsca w ramce ogłoszenia.)
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
15. Ceny obowiązujące w danym okresie czasu:...............................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
16.* Inne informacje opisujące szerzej działalność (tylko przy budowie witryny),.............................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................

Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować telefonicznie  lub pocztą na adresy umieszczone w regulaminie serwisu Viditur . Zapoznanie się z trescią regulaminu i cennika oraz zaakceptowanie zawartych tam postanowień jest nieodzownym warunkiem umieszczenia swojej oferty w Serwisie VIDITUR.

Wyrażam zgodę na wykożystanie danych zawartych w powyższym formularzu do rozpowszechniania  i przetwarzania ich przez Viditur z Lubartowa oraz otrzymywanie nowych ofert. Oswiadczam jednocześnie, że zapoznałem (am)  się z regulaminem i cennikiem obowiązującym w Serwisie ,,Viditur" oraz akceptuje zawarte tam postanowienia.
 

 
 

...................................................


                                                                                                                   Miejscowość 

...................................................


                                                                                                                     Data, podpis, pieczątka

* - przy braku miejsca  proszę dołączyć oddzielne kartki z zaznaczeniem którego punktu dotyczą.

Wpłat należy dokonywać na konto: VIDITUR Bodzon Sławomir Dąbrówka 19a, 21-134 Starościn w  Banku
PKO BP S.A. oddział centrum Lubartów
nr. 42-10203206-1132710041
Wszelkie uwagi i pytania proszę kierować telefonicznie  lub pocztą na adresy umieszczone w regulaminie serwisu VIDITUR . Zapoznanie się z treścią regulaminu i cennika oraz zaakceptowanie zawartych tam postanowień jest nieodzownym warunkiem umieszczenia swojej oferty.