Zgłoszenie ogłoszenia drobnego

zgłaszający

  
Województwo
powiat
miejscowość *
imię i nazwisko *
adres *
telefony *
adres e-mail *

zgłoszenie

Rodzaj ogłoszenia  
Treść ogłoszenia z ceną
* Konieczne jest wypełnianie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką. 

  
UWAGA

Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie pocztą na adres firmy VIDITUR kopii dowodu wpłaty odpowiedniej kwoty i upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez Państwa podpisu. Wzór upoważnienia znajduje się >> TU <<.

  
UWAGA

Przed wysłaniem ankiety zgłoszeniowej należy upewnić się o poprawności wpisanych tam informacji np. nr telefonów, adresu, informacji itp. Jest to ważne z tego powodu, że po jej wysłaniu nie ma możliwości z państwa strony do dokonania zmian. W celu ich dokonania należy informacje wymagające poprawienia z wyszczególnieniem punktów których dotyczą (jest to bezpłatne) przesłać pocztą, faxem, przy pomocy ankiety korespondencyjnej mieszczącej się na stronie O FIRMIE lub innym możliwym sposobem zaznaczając nr oferty jaki pojawi się po jej wysłaniu. Ponowne wypełnienie i wysłanie ankiety spowoduje utworzenie nowego zgłoszenia. Każde zgłoszenie któremu zostanie przypisany odrębny numer (nawet brzmiącego i dotyczącego tego samego obiektu) będzie traktowane jako odrębne i podlega opłacie wynikającej z cennika Serwisu ,,VIDITUR".

Oświadczenie

Oświadczam, że znam cennik i regulamin umieszczania ofert w Informacyjnym Serwisie Turystycznym "VIDITUR"
i akceptuję zawarte tam warunki.
Wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych zawartych w powyższej ankiecie przez firmę VIDITUR, będącej właścicielem i administratorem Internetowego Serwisu Turystycznego "VIDITUR"