Zgłoszenie imprezy odbywającej się na terenie Polski

nazwa imprezy 
województwo

powiat
miejscowość
miejsce odbywania się imprezy
Termin oferta całoroczna lub 
data
repertuar imprezy
koszt udziału (cena)
dane organizatora
adres e-mail w przypadku braku takiego nie uzupełniać

  
UWAGA

Przed wysłaniem ankiety zgłoszeniowej należy upewnić się o poprawności wpisanych tam informacji np. nr telefonów, adresu, informacji itp. Jest to ważne z tego powodu, że po jej wysłaniu nie ma możliwości z państwa strony do dokonania zmian. W celu ich dokonania należy informacje wymagające poprawienia z wyszczególnieniem punktów których dotyczą (jest to bezpłatne) przesłać pocztą, faxem, przy pomocy ankiety korespondencyjnej mieszczącej się na stronie O FIRMIE lub innym możliwym sposobem zaznaczając nr oferty jaki pojawi się po jej wysłaniu. Ponowne wypełnienie i wysłanie ankiety spowoduje utworzenie nowego zgłoszenia. Każde zgłoszenie któremu zostanie przypisany odrębny numer (nawet brzmiącego i dotyczącego tego samego obiektu) będzie traktowane jako odrębne podlega opłacie wynikającej z cennika Serwisu ,,VIDITUR".

Oświadczenie

Oświadczam, że znam cennik i regulamin umieszczania ofert w Informacyjnym Serwisie Turystycznym "VIDITUR" i akceptuję zawarte tam warunki. Wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych zawartych w powyższej ankiecie przez firmę VIDITUR.