Zgłoszenie oferty płatnej

zgłaszający

  
Nazwa firmy 
Województwo
powiat
miejscowość
imię i nazwisko
adres
NIP (do faktury VAT)
telefony
adres e-mail w przypadku braku takiego nie uzupełniać
adres istniejącej witryny WWW (umożliwiający stworzenie do niej linku )
w przypadku braku takiego nie uzupełniać

zgłoszenie

Dział - Kategoria  
Zakres prowadzonej działalności
usługa -podkategoria
 jeśli wybierasz większą liczbą opcji przytrzymaj klawisz "Ctrl"
lokalizacja np.: jezioro, las, rzeka, morze, góry, nartostrady, itd.
Zakres oferowanych usług, atrakcje
Termin oferta całoroczna lub 
data
Obowiązujące ceny

  
 
Chcę zbudować witrynę WWW w Turystycznym Serwisie VIDITUR 
TAK    NIE

Jeżeli zdecydują się Państwo na zlecenia nam wykonania strony WWW prosimy postępować zgodnie z zaleceniami zawartymi na stronie pomocy. Spełnienie określonych tam warunków umożliwi stworzenie takiej strony. 

  
 Proszę o fakturę VAT 
TAK     NIE 
  

UWAGA
Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT prosimy o przesłanie pocztą na adres biura VIDITUR kopii dowodu wpłaty odpowiedniej kwoty i upoważnienia do wystawiania faktur VAT bez Państwa podpisu. Wzór upoważnienia znajduje się >> TU <<
   

UWAGA

Przed wysłaniem ankiety zgłoszeniowej należy upewnić się o poprawności wpisanych tam informacji np. nr telefonów, adresu, informacji itp. Jest to ważne z tego powodu, że po jej wysłaniu nie ma możliwości z państwa strony do dokonania zmian. W celu ich dokonania należy informacje wymagające poprawienia z wyszczególnieniem punktów, których dotyczą przesłać pocztą, faxem, przy pomocy ankiety korespondencyjnej mieszczącej się na stronie O FIRMIE lub innym możliwym sposobem zaznaczając nr oferty jaki pojawi się po jej wysłaniu (jest to bezpłatne) . Ponowne wypełnienie i wysłanie ankiety spowoduje utworzenie nowego zgłoszenia. Każde zgłoszenie, któremu zostanie przypisany odrębny numer (nawet brzmiącego i dotyczącego tego samego obiektu) będzie traktowane jako odrębne i będzie podlegać odrębnej opłacie wynikającej z cennika Serwisu ,,VIDITUR".

Oświadczenie

Oświadczam, że znam cennik i regulamin umieszczania ofert w Informacyjnym Serwisie Turystycznym "VIDITUR" i akceptuję zawarte tam warunki. Wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych zawartych w powyższej ankiecie przez firmę VIDITUR.