wcześniej proszę zapoznać się
z obowiązującym
  Cennikim  i  Regulaminem 

   przesłanie płatnego zgłoszenia drogą
  e-mail do bazy danych serwisu. 

 
 

Z uwagami i pytaniami dotyczącymi funkcjonowania serwisu należy zwracać się do firmy zarządzającej
,, Viditur '' listownie pod adresem:

VIDITUR 
adres korespondencyjny: ul. Powstańców Warszawy 5/3, 21-100 Lubartów
biuro: Dąbrówka 19a, 21-134 Starościn
biuro czynne pon.-piąt. 9 00 - 12 00 oraz 15 00 - 17 00 
e-mail: info@viditur.com.pl
telefon:
biuro ( 0 prefix) 81 - 756-70-20
kom. 0604-947-976