BUDOWA STRONY WWW w SERWISIE ,,VIDITUR".

Można zlecić budowę strony omawiającej szerzej swoją ofertę w Serwisie ,, Viditur", poprzez zgłoszenie u administratora serwisu chęci skorzystania z takiej możliwości.
Warunkiem utworzenia takiej strony jest uiszczenie stosownej opłaty, która jest niezależna od tego czy w serwisie znajduje się państwa ogłoszenie w formie podstawowej czy też nie.
W dalszej kolejności proszę o zapoznanie się z obowiązującym regulaminem i cennikiem oraz wypełnienie formularza takiego jak przy dokonywaniu zgłoszenia drogą pocztową z zaznaczeniem pola dotyczącego budowy strony, wydrukuj ją <<STĄD>>. 
Proszę o dołączenie do wypełnionego i podpisanego zgłoszenia wszelkich niezbędnych materiałów np. fotograficznych, których jesteście państwo prawnym właścicielem a które chcieli by państwo umieścić na tej stronie.
Strona będzie miała formę standardową, chyba, że przedstawią państwo swoją własną propozycję dotyczącą jej wyglądu.
Przy posiadaniu adresu internetowego e-mail standardowo będzie montowany formularz zgłoszenia rezerwacji, który będzie automatycznie wysyłany na państwa e-mail a po odczytaniu, którego będzie konieczne telefoniczne potwierdzenie lub anulowanie rezerwacji.

Za dodatkową opłatą można utworzyć odrębny adres tej strony umożliwiający tworzenie linków lub podawanie go przy korzystaniu z innych form reklamy np. prasa, na innych serwerach itp.oraz adres e-mail do korespondencji elektronicznej.

Oferta dotyczaca budowy stron www i serwisów www znajduje się również w pliku cennika Serwisu Viditur.

Uzyskanie odrębnego adresu internetowego przypisanego stronie stworzonej w Internetowym Serwisie Turystycznym ,, Viditur" brzmiącego:
- www.viditur.com.pl/nazwa strony, firmy - opłata wynosi 50 zł. (plus VAT) i jest niezależna od opłaty za wykonanie tej strony.
- www.nazwa firmy.viditur.com.pl - opłata wynosi 100 zł./ rok i jest niezależna od opłaty za wykonanie tej strony.
- można utworzyć w zależności od brzmienia adresu www odpowiedni adres e-mail który brzmiałby:
nazwa firmy@viditur.com.pl lub dowolna nazwa@nazwa firmy.viditur.com.pl
opłata dodatkowa wynosi 70 zł./rok.

W celu otrzymania rachunku VAT należy dodatkowo dołączyć do korespondencji oświadczenie o zgodzie na wystawienie faktury VAT bez państwa podpisu (wymagane ustawowo).
Oświadczenie to jest warunkiem wystawienia takiej faktury.
Znajduje się ono pod linkiem "OŚWIADCZENIE" skąd można je wydrukować.

Proszę o przysyłanie wszelkich informacji mogących przyciągnąć turystów w wasze rejony dotyczących osobliwości oraz atrakcji rzadko spotykanych, charakterystycznych dla waszych rejonów itp. na mój adres e-mail-info@viditur.com.pl . Będą one umieszczane na specjalnej stronie.