Pomoc do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej ogłoszeń drobnych do 
Ogólnopolskiego Internetowego Serwisu Turystycznego 
'VIDITUR'

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem i cennikiem. 
Aby ankieta została prawidłowo przyjęta należy uzupełnić w niej wszystkie znajdujące się w niej pola. 
Ankieta zgłoszeniowa oferty ogłoszenia drobnego do Internetowego Serwisu Turystycznego 'VIDITUR' jest podzielona na dwie części: pierwsza część- ZGŁASZAJĄCY ( w niej zawarte będą wszystkie niezbędne dane dotyczące zgłaszającego i kontaktu z nim), druga część- ZGŁOSZENIE (zawierająca informacje na temat rodzaju oferty oraz tresci ogłoszenia z ceną.). 

Uzupełnianie rubryk w części -ZGŁASZAJĄCY-

Wszystkie pozycje będą widoczne w ofercie po dokonaniu stosownej opłaty i zatwierdzeniu jej przez administratora Serwisu ( zatwierdzenie oferty przyspieszy przesłanie faksem lub inną drogą korespondencyjną kopii dowodów wpłaty z podaniem numeru oferty i innych danych umożliwiającą szybką jej identyfikację ). 

W obecnej chwili aż do odwołania tzn. ukazania się informacji na temat wprowadzenia opłat za tego typu ogłoszenia. Informacja taka zostanie umieszczona na miesiąc od jej wprowadzenia przy ankiecie zgłoszeniowej do tego działu. 

1. W punkcie tym wybieramy z rozwijanego meni odpowiadające twojemu miejscu zamieszkania nazwę województwa. 

2. W punkcie powiat po wybraniu nazwy województwa pojawi się w rozwijanym meni spis odpowiadających mu powiatów, stąd wybieramy odpowiednią dla siebie nazwę powiatu. 

3. W tym punkcie proszę o wpisanie nazwy swojej miejscowosci. 

4. Rubrykę tą uzupełniamy swoim Imieniem i Nazwiskiem. 

5. Rubryki w tym punkcie uzupełniamy danymi dotyczącymi swojego adresu zamieszkania. 

6. Wtym punkcie wpisujemy numery telefonów kontaktowych pod którymi można się skontaktować z ogłoszeniodawcą. 

7. W wypadku posiadania adresu e-mail proszę o wpisanie go w tej rubryce. 

Uzupełnianie rubryk w części -ZGŁOSZENIE-

1.Z rozwijanego meni proszę wybrać rodzaj zgłoszenia odpowiadający jego charakterowi i tresci. 

2. W tej rubryce należy umiescić tresć ogłoszenia razem z ceną lub warunkami wymiany,zamiany. 

Uwaga!: Przed wysłaniem ankiety zgłoszeniowej należy upewnić się o poprawnosci wpisanych tam informacji np. nr. telefonów, adresu, informacji itp. Jest to ważne z tego powodu, że po jej wysłaniu nie ma możliwosci z państwa strony do dokonania zmian. W celu ich dokonania należy informacje wymagające poprawienia z wyszczególnieniem punktów których dotyczą ( jest to bezpłatne) przesłać pocztą, faxem, przy pomocy ankiety korespondencyjnej mieszczącej się na stronie 'O FIRMIE' lub innym możliwym sposobem zaznaczając nr. oferty jaki pojawi się po jej wysłaniu. 
Ponowne wypełnienie i wysłanie ankiety spowoduje utworzenie nowego zgłoszenia . 
Każde zgłoszenie któremu zostanie przypisany odrębny numer (nawet brzmiącego i dotyczącego tego samego obiektu) będzie traktowane jako odrębne podlega opłacie wynikającej z cennika Serwisu 'Viditur'. 

Po przeczytaniu i stwierdzeniu zgodności informacji zawartych w poszczególnych rubrykach i zaakceptowaniu warunków regulaminu i cennika można umieścić swoją ofertę wybierając opcje 'WYŚLIJ FORMULARZ' lub zrezygnować wybierając opcję 'WYCZYŚĆ'. 

Wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie przez firmę VIDITUR będącą włascicielem i administratorem Ogólnopolskiego Internetowego Serwisu Turystycznego 'VIDITUR'. 

Uwaga: Numer oferty będzie widoczny dopiero po zaakceptowaniu warunków zawartych w regulaminie, cenniku i wysłaniu formulaża zgłoszeniowego. Proszę o zapisanie tego numeru i psługiwanie się nim podczas korespondencji z administratorem serwisu 'VIDITUR'.