Pomoc do wypełnienia ankiety zgłoszeniowej Imprezy Kulturalnej do 
Ogólnopolskiego Internetowego Serwisu Turystycznego 
"VIDITUR"

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem i cennikiem. 
Aby ankieta została prawidłowo przyjęta należy uzupełnić w niej wszystkie znajdujące się w niej pola. W miejsce gdzie nie macie państwo co wpisać proszę o umieszczenie napisu -BRAK- . 

Uzupełnianie rubryk w formularzu zgłoszenia Imprez Kulturalnych.

1. W tym punkcie należ wpisać nazwę charakteryzującą daną Imprezę Kulturalną, najlepiej dużą czcionką. 

2. W tym punkcie wybieramy i zaznaczamy z rozwijanego menu nazwę swojego województwa. 

3. W tym punkcie po wybraniu nazwy województwa w rozwijanym menu pojawią się nazwy odpowiadających mu powiatów. Należy wybrać i zaznaczyć odpowiednią dla siebie. 

4. Wpisujemy tu nazwę miejscowości gdzie będzie odbywać się ta impreza. 

5. W tym miejscu wpisujemy dokładną lokalizację (punkt) gdzie impreza odbędzie się, ewentualnie inne niezbędne informacje umożliwiające dotarcie osób zainteresowanych na imprezę. 

6. Termin imprezy - Należy wpisać tu termin w jakim impreza ma się odbywać, czyli początek i jej koniec. 

7. W tej pozycji można określić repertuar i przebieg imprezy. 

8. Koszt udziału (cena) - określamy tu koszt udziału czyli cenę biletu wstępu (jeżeli jest). W przypadku gdy nie ma biletów wstępu należ wpisać "WSTĘP WOLNY" . 

9. Dane organizatora - proszę o podanie danych dotyczących organizatora imprezy lub osób odpowiedzialnych za jej przebieg. 

10. Adres e-mail - Jeżeli organizator posiada adres e-mail to proszę o jego podanie, jeżeli nie to proszę o wpisanie wyrazu "BRAK" . 

Wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie przez firmę VIDITUR będącą właścicielem i administratorem Internetowego Serwisu Turystycznego "VIDITUR". 

Uwaga!: Przed wysłaniem ankiety zgłoszeniowej należy upewnić się o poprawności wpisanych tam informacji np. nr. telefonów, adresu, informacji itp. Jest to ważne z tego powodu, że po jej wysłaniu nie ma możliwości z państwa strony do dokonania zmian. W celu ich dokonania należy informacje wymagające poprawienia z wyszczególnieniem punktów których dotyczą ( jest to bezpłatne) przesłać pocztą, faxem, przy pomocy ankiety korespondencyjnej mieszczącej się na stronie 'O FIRMIE' lub innym możliwym sposobem zaznaczając nr. oferty jaki pojawi się po jej wysłaniu. 
Ponowne wypełnienie i wysłanie ankiety spowoduje utworzenie nowego zgłoszenia . 
Każde zgłoszenie któremu zostanie przypisany odrębny numer (nawet brzmiącego i dotyczącego tego samego obiektu) będzie traktowane jako odrębne podlega opłacie wynikającej z cennika Serwisu "Viditur". 

Po przeczytaniu i stwierdzeniu zgodności informacji zawartych w poszczególnych rubrykach i zaakceptowaniu warunków regulaminu i cennika można umieścić swoją ofertę wybierając opcje -WYŚLIJ FORMULARZ- lub zrezygnować wybierając opcję -WYCZYŚĆ-. 

Uwaga: Numer oferty będzie widoczny dopiero po zaakceptowaniu warunków zawartych w regulaminie, cenniku i wysłaniu formularza zgłoszeniowego. Proszę o zapisanie tego numeru i posługiwanie się nim podczas korespondencji z administratorem serwisu "VIDITUR".