Pomoc do wypełnienia Formularza zgłoszeniowego ofert do 
Ogólnopolskiego Internetowego Serwisu Turystycznego 
"VIDITUR"

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety należy zapoznać się z obowiązującym regulaminem i cennikiem. Gdyby mieli państwo wątpliwości co do tego jakich informacji udzielić przy wypełnianiu formularza zgłoszeniowego proszę skorzystać z pliku -POMOCNE PYTANIA- dostępnym także z pomocy serwisu. Ankieta zgłoszeniowa ofert do Internetowego Serwisu Turystycznego "VIDITUR" jest podzielona na dwie części: pierwsza część- ZGŁASZAJĄCY ( w niej zawarte będą wszystkie niezbędne dane dotyczące zgłaszającego i kontaktu z nim), druga część- ZGŁOSZENIE (zawierająca informacje na temat obiektów i oferowanych w nich warunków, lokalizację, cenę itp.). Pola tematów wpisu zaznaczone kolorem czerwonym nie będą widoczne w ofercie. 

Uzupełnianie rubryk w części "ZGŁASZAJĄCY"

Wszystkie pozycje oprócz: WOJEWÓDZTWO, POWIAT, MIEJSCOWOŚĆ, będą widoczne w ofercie po dokonaniu stosownej opłaty i zatwierdzeniu jej przez administratora Serwisu ( zatwierdzenie oferty przyspieszy przesłanie faksem lub inną drogą korespondencyjną kopii dowodów wpłaty z podaniem numeru oferty i innych danych umożliwiającą szybką jej identyfikację ). 

1. Nazwa firmy - należy wpisać w tym polu aktualną nazwę firmy pod którą, funkcjonuje a w przypadku jej braku określającą charakter prowadzonej działalności np.: ( Dom Noclegowy, Pensjonat Państwa ...., Kwatera Agroturystyczna itp.). 

2. Województwo - w tym miejscu należy wybrać odpowiednią dla lokalizacji obiektu nazwę województwa. 

3. Powiat - Po wybraniu odpowiedniego dla siebie województwa pokażą się odpowiednie dla niego nazwy powiatów z których należy wybrać jeden odpowiedni. 

4. Miejscowość - wpisujemy tu nazwę swojej miejscowości. Jeżeli jest to wioska należy umieścić oprócz jej nazwy również nazwę najbliższego większego miasta np. Nowodwór koło Lubartowa. 

5. Adres - w rubryce tej wpisujemy nazwę ulicy, numer domu i mieszkania oraz kod pocztowy z nazwą miejscowości. 

6. Imię i nazwisko - należy umieścić tu imię i nazwisko właściciela danego obiektu lub, osoby odpowiadającej za jego funkcjonowanie. 

7. Numer NIP - proszę o podanie swojego numeru NIP-u który, jest niezbędny do wypełnienia faktury VAT. Pozycja ta będzie widoczna tylko w dziale administracyjnym i będzie niedostępna w ofercie dla osób trzecich. 

8. Telefon - w tym miejscu należy podać swoje numery telefonów umożliwiające klientom kontakt z Państwem. 

9. Adres e-mail - jeżeli posiadacie Państwo adres e-mail proszę o wpisanie go w tym polu. Umożliwi to bezpośredni kontakt z państwem poprzez Internet.. W wypadku braku adresu e-mail proszę o nie uzupełnianie tego pola. Powyższy adres można bezpłatnie uzupełnić w późniejszym czasie, gdyby państwo taki założyli. W tym przypadku proszę o poinformowanie administratora Serwisu i przesłanie mu tego adresu. Dokonanie wpisu adresu e-mail umożliwi umieszczenie ankiety rezerwacji miejsc do której dostęp umożliwi przycisk pod zdjęciem obiektu. 

10. Adres istniejącej witryny WWW - firmy oraz osoby posiadające własne serwisy informacyjne lub strony opisujące ich działalność mogą wpisać tu ich adresy internetowe. Spowoduje to utworzenie linku na ofercie w polu gdzie znajdować się będzie nazwa firmy.W przypadku braku takiego adresu proszę o nie uzupełnianie tego pola. 

Uzupełnianie rubryk w części -ZGŁOSZENIE-

Informacje zawarte w tej części będą widoczne od razu w ofercie. Jednak wpisywanie w tych rubrykach niezgodnych z ich przeznaczeniem informacji ( a w szczególności umożliwiających kontakt z właścicielem obiektu ) będą dyskwalifikowały ogłoszenie i zostaną usunięte bez informowania o tym zgłaszającego. 

1. Dział i kategoria - wybieramy tu zapis określający charakter ogłoszenia i jego wielkość. Należy wybrać odpowiedni dla siebie rodzaj ogłoszenia i zaznaczyć go. W zależności od tego co państwo zaznaczą to w punkcie -2. Zakres prowadzonej działalności, usługa, pod kategoria? pokażą się odpowiadające danemu rodzajowi ogłoszenia kryteria tym punkcie możliwe jest zaznaczenie tylko jednej pozycji) 

2. Zakres prowadzonej działalności, usługa, pod kategoria - można tu wybrać i zaznaczyć kategorię prowadzonej działalności np. Hotel, Cemping itd. Jeżeli mają państwo większą ilość usług określonych w rozwijanym menu to przy wciśnięciu przycisku -CRTL- na klawiaturze można zaznaczyć i inne odpowiadające rzeczywistości kategorie. Jeżeli będą zaznaczane kryteria sprzeczne z zawartymi w ankiecie informacjami a niepotwierdzone to administrator dokona korekty zgodnie ze swoją wiedzą. 

3. Lokalizacja - należy wpisać tu wszystkie możliwe wyrazy charakteryzujące położenie i umiejscowienie obiektu a mogące mieć znaczenie przy wyborze przez potencjalnego turystę miejsca które, by mu odpowiadało np. las, jezioro, rzeka, nartostrada, morze, góry, baseny itd.. 

4. Zakres oferowanych usług - w tym miejscu należy opisać wszystko to co możecie państwo zaoferować swoim klientom i zachęcić do skorzystania z waszej oferty. 

5. Terminy - w tym miejscu należy wpisać termin od którego do którego dany obiekt jest czynny, jeżeli jest to cały rok proszę wpisać - CAŁY ROK - . 

6. Ceny obowiązujące - można wpisać tu cenę pobytu osoby w określonych warunkach i określonym czasie np. 

Pokój 2-osobowy cena 30 zł od osoby, 
Pokój 2-osobowy cena 50 zł za pokój w okresie od 30.07. do 30.10., 
Przy pobycie powyżej jednego dnia cena 25 zł od osoby, 
Przy pobycie jeden dzień cena 35 zł od osoby itp. 

7. Chcemy zbudować witrynę WWW - należy zaznaczyć tu odpowiadające Państwa zamierzeniom opcje -TAK- lub -NIE- Po wybraniu opcji -TAK- należy postępować zgodnie z opisem dotyczącym tworzenia witryny w Ogólnopolskim Internetowym Serwisie Turystycznym "VIDITUR" umieszczonym na stronie Pomocy . Spełnienie i zaaprobowanie określonych tam warunków umożliwi stworzenie takiej strony. 

8. Proszę o fakturę VAT - należy tu wybrać jedną z opcji -TAK- lub -NIE-. Po wybraniu opcji -TAK- otrzymacie Państwo fakturę VAT drogą pocztową. Warunkiem otrzymania jej zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie o podatku od towaru i usług jest przesłanie upoważnienia do wystawienia faktury VAT bez Państwa podpisu. Upoważnienie takie znajduje się pod przyciskiem <<TU>> . Można je wydrukować, wypełnić i odesłać do administratora drogą pocztową ( sugerowałbym aby, razem z upoważnieniem wysłać kopię dokonanej wpłaty której potwierdzenie jest warunkiem wystawienia faktury ). 

Uwaga!: Przed wysłaniem ankiety zgłoszeniowej należy upewnić się o poprawności wpisanych tam informacji np. nr. telefonów, adresu, informacji itp. Jest to ważne z tego powodu, że po jej wysłaniu nie ma możliwości z państwa strony do dokonania zmian. W celu ich dokonania należy informacje wymagające poprawienia z wyszczególnieniem punktów których dotyczą ( jest to bezpłatne) przesłać pocztą, faxem, przy pomocy ankiety korespondencyjnej mieszczącej się na stronie -O FIRMIE- lub innym możliwym sposobem zaznaczając nr. oferty jaki pojawi się po jej wysłaniu. Ponowne wypełnienie i wysłanie ankiety spowoduje utworzenie nowego zgłoszenia . Każde zgłoszenie któremu zostanie przypisany odrębny numer (nawet brzmiącego i dotyczącego tego samego obiektu) będzie traktowane jako odrębne podlega opłacie wynikającej z cennika Serwisu "Viditur". 

Po przeczytaniu i stwierdzeniu zgodności informacji zawartych w poszczególnych rubrykach i zaakceptowaniu warunków regulaminu i cennika można umieścić swoją ofertę wybierając opcje -WYŚLIJ FORMULARZ- lub zrezygnować wybierając opcję -WYCZYŚĆ-. 

Wyrażam zgodę na dalsze przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w powyższej ankiecie przez firmę VIDITUR będącą włascicielem i administratorem Internetowego Serwisu Turystycznego "VIDITUR". 


Uwaga: Numer oferty będzie widoczny dopiero po zaakceptowaniu warunków zawartych w regulaminie, cenniku i wysłaniu formularza zgłoszeniowego. Proszę o zapisanie tego numeru i posługiwanie się nim podczas korespondencji z administratorem serwisu "VIDITUR".