zgłaszanie ofert do bazy danych
formularz-oferty pełne 
formularz-imprezy
formularz-ogłoszenia drobne
 
składanie ofert pocztą
budowa stron WWW
informacje do budowy
 stron WWW 
 
usuwanie ofert z bazy danych
regulowanie płatności
działanie systemu wyszukującego
wymagania sprzętowe