działanie systemu wyszukującego

System wyszukujący dostępny na stronach niniejszego serwisu działa w ramach bazy danych Serwisu Turystycznego "VIDITUR"

Na poszczególnych stronach serwisu znajdują się stopki uruchamiające system wyszukiwawczy. Po wybraniu parametrów poszukiwania i ewentualnym wpisaniu słowa kluczowego należy kliknąć na polu "start". 

Opcje poszukiwań

  • Wybranie w polach wyboru opcji "Dowolny" oraz brak wpisanego słowa kluczowego powoduje wyświetlenie wszystkich ofert w ramach województwa.

  • Wybranie innej wartości w polu wyboru zawęża obszar poszukiwań.

  • Wpisanie słowa kluczowego powoduje dodatkowe zawężenie obszaru poszukiwań do ofert zawierających wpisany ciąg znakowy.