usuwanie ofert z bazy danych

Oferta jest usuwana z bazy danych automatycznie po upływie terminu jej ważno¶ci.( patrz regulamin )
Można zdj±ć ofertę na własn± pro¶bę złożon± w formie pisemnej dostarczonej osobi¶cie do Biura lub drog± pocztow± listem poleconym na adres Biura

Adres (pocztowy) biura Serwisu Turystycznego "VIDITUR":

VIDITUR

biuro: D±brówka 19a, 21-134 Staro¶cin
korespondencyjny: 21-100 Lubartów,
ul. Powstańców W-wy 5/3,
woj. Lubelskie

telefon: biuro (081) 756-70-20 lub 854-20-10 po 16, 
              kom. 0604-947 976