PRZESYŁANIE ZGŁOSZENIA DROGĄ POCZTOWĄ

Zgłoszenia oferty można dokonać również drogą pocztową za pomocą listu poleconego.
W tym celu należy wypełnić ankietę zgłoszeniową, która znajduje się na stronie pod linkiem ANKIETA DO ZGŁOSZENIA POCZTĄ
Formularz ten po wydrukowaniu w dwóch egzemplarzach z których jeden stanowić będzie kopię (która zostanie odesłana) oraz zapoznaniu się z obowiązującym regulaminem i cennikiem należy wypełnić i po podpisaniu przesłać razem z dowodem potwierdzającym dokonanie odpowiedniej dla zgłoszenia opłaty na adres pocztowy biura:

VIDITUR
ul. Powstańców W-wy 5/3,
21-100 Lubartów, woj. lubelskie

W celu otrzymania rachunku VAT należy dodatkowo dołączyć do korespondencji oświadczenie o zgodzie na wystawienie faktury VAT bez państwa podpisu (wymagane ustawowo).
Oświadczenie to jest warunkiem wystawienia takiej faktury.
Znajduje się ono pod linkiem OŚWIADCZENIE skąd można je wydrukować.