zgłaszanie ofert do bazy danych

Przed zgłoszeniem oferty proszę dokładnie zapoznać się z Regulaminem i Cennikiem     
 
Oferty do bazy danych można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając wypełnioną ankietę na adres Biuralub automatycznie posługując się odpowiednimi Formularzami zgłoszeniowymi.
 
Oferty otrzymane pocztą wraz z dokumentem potwierdzającym dokonanie stosownej opłaty, zostaną umieszczone w bazie danych niezwłocznie po jej wpłynięciu.
Oferty zgłoszone za pomocą Formularzy ze stron WWW są umieszczane w bazie danych automatycznie.
 
Po umieszczeniu swojej oferty należy dokonać stosownej opłaty o czym zostanie przysłane powiadomienie z drukiem wpłaty.W przypadku braku potwierdzenia dokonania opłaty oferta zostanie usunięta. 
 
Oferta umieszczona za pomocą Formularza i nie opłacona będzie widoczna w pełnej formie przez 2-3 tygodni do momentu dokonania wpłaty określonej w Cenniku (dotyczy również ogłoszeń drobnych). Po tym czasie oferty nieopłacone będą zdejmowane. Osoby które chcą utrzymać wyświetlanie oferty lecz ze względu braku środków finansowych mogą dokonać płatności w późniejszym terminie wystarczy powiadomić nas o tym.

Formularz  zgłoszenia oferty pełnej - płatnej 
(oferty agroturystyczne, noclegi, usługi transportowe)
Formularz zgłoszenia imprezy   - zgłoszenie bezpłatne
Formularz zgłoszenia ogłoszenia drobnego - płatnego

W przypadku problemów lub niejasności co do sposobu wypełnienia odpowiedniego dla siebie formularza proszę o korzystanie z plików pomocy przy każdym z formularzy.