regulowanie płatności

Zobowiązania wobec "VIDITUR" należy regulować przelewami lub wpłatami na Rachunek 

VIDITUR Bodzon Sławomir - Dąbrówka 19a, 21-134 Starościn,

w Banku PKOBP S.A. oddział centrum w Lubartowie 
nr. 42-10203206-1132710041

bądź wpłatami gotówkowymi bezpośrednio w Biurze firmy.
 
Adres (pocztowy) biura Serwisu Turystycznego "VIDITUR":

VIDITUR

biuro: Dąbrówka 19a, 21-134 Starościn
korespondencyjny: 21-100 Lubartów,
ul. Powstańców W-wy 5/3,
woj. Lubelskie

telefon: biuro (081) 756-70-20 lub 854-20-10 po 16,
             kom. 0604-947 976 

W przypadku przelewów należy zawsze określać czego dotyczą - podawać nr faktur, numery ofert, których dotyczy przelew.